FLORIDA - THE OCEAN CITY

Tên giai đoạn Florida – The Ocean City
Quy Mô 200 ha
Loại hình sản phẩm Nhà phố: 5×20 – 6×20 – 6×24
Biệt thự: 8×20 – 10×20 – 12×20

FLORIDA - THE OCEAN CITY

Tên giai đoạn Florida – The Ocean City
Quy Mô 200 ha
Loại hình sản phẩm Nhà phố: 5×20 – 6×20 – 6×24
Biệt thự: 8×20 – 10×20 – 12×20